Vrienden van de Voetveren

Statuten en Beleidsplan

Statuten

Net als iedere vereniging heeft ook de Vereniging Vrienden van de Voetveren haar doelstellingen neergelegd in de statuten. U kunt de statuten lezen via de link naar de statuten.

Beleidsplan 2014-2018

Naast de statuten is er ook een beleidsplan. Daarin wordt o.a. geschreven, hoe de statuten in de praktijk vorm krijgen, hoe de vereniging werkt, waar de vereniging voor staat, en op welke manier er wordt gewerkt. Het eerste beleidsplan dateerde uit 2009. Het beleidsplan wordt naar voortschrijdend inzicht aangepast.
Inmiddels is het beleidsplan 2014-2018 actueel. Klik op deze link voor het beleidsplan.

Algemene Leden Vergadering

Ter voorbereiding van de Algemene Leden Vergadering worden aan de leden de jaarstukken toegestuurd. Daarin staat o.a. het verslag van de vorige ledenvergadering, het jaarverslag over het afgelopen jaar, de financiƫle verslagen, en nog wat ander nieuws.
Het verslag en uitnodiging van 2017 kunt u onder deze link vinden.