Vrienden van de Voetveren

Andere verenigingen

De Vrienden van de Voetveren maken deel uit van enkele landelijke organisaties, en werkt verder samen met diverse organisaties.
Hieronder vindt u ze genoemd :

VEEON

Veeon staat voor "Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Overzetveren in Nederland". Dit is de organisatie die opkomt voor de belangen van de (over het algemeen wat grotere) veerdiensten in Nederland.

Meer informatie : www.veeon.nl

Landelijk Veren Platform

De stichting Landelijk Veren Platform (LVP) is opgericht voor de behartiging van de belangen van de veerdiensten. De stichting LVP heeft als doelstelling de behartiging van de collectieve belangen van de veerdiensten op alle relevante terreinen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de specifieke kennis van het CBRB (Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart). Verder wil de stichting LVP fungeren als gesprekspartner voor overheden op gemeentelijk, provinciaal en op landelijk niveau.Meer informatie : www.landelijkverenplatform.nl.nl

Fietsersbond

De Fietsersbond is een vereniging met bijna 35.000 leden, 150 lokale afdelingen, 1500 actieve leden en vrijwilligers, een ledenraad, bestuur en een Landelijk Bureau in Utrecht. Zij wilde kwaliteit van het fietsen in Nederland verbeteren, onder andere de voorzieningen voor de fiets, de veiligheid, de bereikbaarheid met de fiets, de kwaliteit van het product fiets, en de dienstverlening aan de fietsers, en daarmee ook het gebruik van de fiets vergroten. Zij wil meer ruimte voor de fiets en de fietsers, zowel in letterlijke zin

Meer informatie : www.fietsersbond.nl

Wandelnet

Het Wandelnet wil wandelen in Nederland de plaats geven die het verdient: een goede mogelijkheid om overal te voet op pad te gaan. Omdat vrijwel alle Nederlanders wandelen, omdat wandelen gezond en leuk is en het bijdraagt aan een duurzame samenleving.

Meer informatie : www.wandelnet.nl

Rover (Reizigers Openbaar Vervoer)

Vereniging ROVER (Reizigers Openbaar Vervoer) is een onafhankelijke reizigersvereniging. ROVER zet zich in voor de belangen van de reizigers van bus, trein, tram, metro en andere vormen van openbaar vervoer.
In het blad "de Reiziger" van Rover hebben wij een eigen rubriek: vervoer over water.

Meer informatie : www.rover.nl

Te Voet

Te Voet maakt deel uit van de landelijke koepelorganisatie Wandelnet. Samen met Nivon en Nemo heeft Te Voet het initiatief genomen tot de oprichting van het Meldpunt Voetpaden.
In het blad Lopend Vuur van TeVoet vindt u regelmatig een column van de Vrienden van de Voetveren.

Meer informatie : www.tevoet.nl